Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bác Ái sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 18-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ từ huyện đến xã và các tổ chức thành viên đã tập trung thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả khả quan, thiết thực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương tới các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”..

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bác Ái sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh với số tiền gần 747 triệu đồng, cho 2.972 lượt hộ nghèo; vận động các tổ chức, cá nhân hưởng ứng Tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với số tiền trên 1,4 tỷ đồng; tiếp nhận và giám sát cấp phát 205.170 kg gạo kịp thời, đúng đối tượng.