HĐND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 17-7, HĐND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương 6 tháng đầu năm 2019 và xem xét, thống nhất một số nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, UBND thành phố đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất các ngành ước thực hiện đạt gần 6.500 tỷ đồng, tăng 9,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng, nông nghiệp-thủy sản; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm ước thực hiện đạt 1.525,2 tỷ đồng/3.800 tỷ đồng, đạt 40,1% KH; thu ngân sách trên địa bàn thành phố 6 tháng ước đạt 297,95 tỷ đồng, đạt 59,6% KH; giải quyết việc làm cho 2.475 lao động, đạt 61,87% KH, trong đó giới thiệu xuất khẩu lao động cho 18 trường hợp, đạt 90% KH; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86%. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng công tác dân vận chính quyền, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

HĐND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, thành phố tập trung huy động các nguồn lực trong phát triển kinh tế, đặc biệt là các nguồn từ đất đai; tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn; đẩy nhanh công tác giải ngân các nguồn vốn thực hiện các dự án, góp phần nâng chất lượng các tiêu chí đô thị loại 2. Tăng cường công tác quản lý đô thị, tài nguyên-môi trường; duy trì thực hiện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới 2019-2020. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng tình trong nhân dân cùng thực hiện thắng lợi các nghị quyết về phát triển KT-XH của địa phương.

Kỳ họp cũng đã thảo luận, xem xét thống nhất các nghị quyết về: Quyết toán ngân sách thành phố năm 2018; Chương trình giám sát năm 2020 và Nghị quyết thống nhất các nội dung do Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ HĐND thành phố khóa XI.