Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước

Ngày 15-7, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2019 toàn ngành đã thu 597.786 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% dự toán. Thu nội địa ước đạt 576.437 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Số thu 6 tháng đầu năm nay đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với cùng kỳ một số năm gần đây. Mức thu đạt khá ở hầu hết các khoản, trong đó, số khoản thu, sắc thuế đạt khá như: Khu vực Công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 49,1% so với dự toán, tăng 13,1 so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 53,7%, tăng 17,1%; lệ phí trước bạ đạt 54,3%, tăng 23%... Có 50/63 địa phương đạt trên 50% dự toán về tiến độ thu nội địa, trong đó, có 44/63 địa phương đạt trên 52%. Với mức thu đạt 64,5% dự toán, tỉnh Ninh Thuận nằm trong số những tỉnh có mức thu đạt khá.

 Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2019 tại điểm cầu tỉnh ta.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, 6 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 20 nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và công tác quản lý nợ đọng thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ khởi nghiệp; thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật về thuế để đảm bảo công bằng, chú trọng hiệu quả thu thuế; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...