Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI

Ngày 15-7, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XI; sơ kết công tác hội 6 tháng năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, khâu đột phá đạt 5/6 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ. Các phong trào thi đua, cuộc vận động đã phát huy nội lực, khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Qua hơn 2 năm, các cấp Hội giải ngân trên 842,7 tỷ đồng tạo điều kiện cho 37.744 lượt hội viên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; 65/65 cơ sở hội đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; tổ chức 455 hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên…

Các đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;
Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn hội xuất hiện nhiều mô hình hay, thiết thực được duy trì và phát huy hiệu quả; ghi nhận và biểu dương 182 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cấp Hội cần rà soát chỉ tiêu đạt thấp, xây dựng giải pháp, chương trình hoạt động cụ thể, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cần tiếp tục tham mưu cấp uỷ tạo điều kiện cho cán bộ nữ học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ kế thừa đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Các cấp hội cần phát huy vai trò chủ động trong việc tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, chăm lo lợi ích thiết thực cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo và phụ nữ vùng khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...