Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch

Ngày 15-7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết 11/2018/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tham luận.

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Để triển khai kịp thời và đồng bộ các quy định của Luật quy hoạch, ngày 5-2-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về việc triển khai thi hành Luật này. Nghị quyết có nhiều nội dung hướng dẫn có thể triển khai ngay, đảm bảo luật sớm đi vào cuộc sống. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc, tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, đòi hỏi những hướng dẫn chi tiết hơn.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/2018/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, tỉnh Ninh Thuận đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực; các quy hoạch đang tiến hành lập mà chưa được phê duyệt; các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Đối với công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; đồng thời đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu, hiện nay đơn vị tư vấn đang xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, dự kiến hoàn thành trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong tháng 7-2019. Tuy nhiên, quá trình triển khai Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ tại địa phương có phát sinh một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, cụ thể như: Vướng mắc về bổ sung quy hoạch các dự án điện gió, điện mặt trời và bổ sung quy hoạch Trung tâm điện khí Cà Ná; vướng mắc điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch đối với khoáng sản titan trên địa bàn tỉnh; vướng mắc bổ sung các khu du lịch, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào quy hoạch quốc gia. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13 quy hoạch sản phẩm bãi bỏ theo Luật Quy hoạch. Tuy nhiên việc bãi bỏ các quy hoạch này trong khi quy hoạch tỉnh chưa được xây dựng hoàn thành sẽ khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước, nhất là cấp phép đầu tư các dự án. Do đó, đề nghị Chính phủ quan tâm xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo thẩm quyền bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khi các quy hoạch bị bãi bỏ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, là quy hoạch mới lần đầu tiên áp dụng giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đề ra được mục tiêu chiến lược, xác định được động lực phát triển, mục tiêu phát triển. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thi hành luật, trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quy hoạch; chủ động rà soát các quy hoạch đã có, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy hoạch mới. Để tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực. Tiếp tục triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo hướng tổ chức lập đồng thời các quy hoạch; cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch…