Phước Thuận: Phát triển các mô hình trồng nho an toàn

Xác định nho là cây trồng có thế mạnh của địa phương, từ năm 2018 xã Phước Thuận (Ninh Phước) triển khai mô hình “Trồng nho an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP” tại vườn nho tập trung thôn Phước Khánh, với diện tích 10 ha. Từ hiệu quả mang lại, hiện nay Phước Thuận tiếp tục thực hiện mô hình “Vườn nho tập trung kết hợp làm du lịch” với diện tích 30,8 ha cũng tại thôn Phước Khánh và 10 ha ở thôn Thuận Lợi. Ngoài ra xã còn vận động nông dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 15,1 ha nho, nâng diện tích nho toàn xã lên 192 ha. Nhờ trồng nho, nông dân Phước Thuận thu nhập cao hơn từ 8 - 9 lần so với trồng lúa.

 “Trồng nho an toàn theo chuẩn VietGAP” tại vườn nho tập trung thôn Phước Khánh.