Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 12-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, tình hình lao động, việc làm và tư tưởng, tâm trạng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động ổn định. Nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được tăng cường. Công tác tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên và người lao động. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào trong nữ công nhân, viên chức, lao động được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn được tăng cường.

Tòan cảnh Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: X.Nguyên

Trong những tháng cuối năm, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên đề ra trong năm, gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp…