Hoạt động văn hóa sôi động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), ngành VH,TT&DL đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi động, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Song song với tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, ngành tập trung triển khai các lĩnh vực bảo tàng, thư viện, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, nghệ thuật biểu diễn... gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp, nhất là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh, thu hẹp khoảng cách về mức thụ hưởng thông tin, văn hóa giữa các dân tộc vùng sâu và đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019.Ảnh: V.M

Nổi bật, ngành đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019. Nét mới của lễ hội lần này là tổ chức với quy mô rộng lớn, không gian lễ hội mở rộng trên khắp địa bàn tỉnh. Trong chuỗi 12 hoạt động, có nhiều hoạt động văn hóa nổi bật như: Hội thi Nét đẹp văn hóa các dân tộc Ninh Thuận lần thứ I; tái hiện Lễ bỏ mả của người Raglai, xã Phước Chiến (Thuận Bắc)... thể hiện được ý tưởng độc đáo, tạo được dấu ấn đặc sắc nhằm tiếp tục khẳng định và nâng cao hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận đến với du khách và bạn bè gần xa. Qua đó, đã giới thiệu và tôn vinh nét văn hóa đặc trưng của người dân Ninh Thuận, tạo cầu nối cho cộng đồng dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh có điều kiện gắn kết, đùm bọc nhau, thúc đẩy tình đoàn kết trong cuộc sống và có cơ hội giao thoa văn hóa giữa các dân tộc để cùng nhau phát triển.

Nét mới trong hoạt động văn hóa năm nay là sự chú trọng hướng về cơ sở với các chủ đề như: Tuyên truyền về các hoạt động văn hóa bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa, văn hóa phi vật thể; văn hóa truyền thống các dân tộc; các hoạt động văn hóa gắn với triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường tự nhiên. Ngành VH,TT&DL đã thực hiện tốt công tác biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động phục vụ các tầng lớp nhân dân. Các đoàn nghệ thuật đã biểu diễn 73 buổi diễn; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng đã tổ chức 379 buổi chiếu phục vụ tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các sự kiện của tỉnh, ước có gần 480 ngàn lượt người xem. Cùng với đó, các đơn vị sự nghiệp văn hóa trong ngành đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn, trình diễn, trưng bày... góp phần cho hoạt động văn hóa thêm sôi động, phong phú đầu năm 2019.

Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức biểu diễn văn nghệ ở cơ sở góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, làm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa đô thị, nông thôn, đã hình thành được những nếp sống văn hóa tốt đẹp, thấm đậm tình làng, nghĩa xóm, quan hệ gia đình có nhiều tiến bộ, thúc đẩy đời sống văn hóa, xã hội ở cơ sở phát triển. Nhờ đó, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa và dễ dàng đi vào đời sống của từng cá nhân, gia đình, góp phần gìn giữ chuẩn mực, nền nếp, truyền thống đạo đức, khơi dậy sự sáng tạo trong lao động sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển... tạo sự chuyển biến trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Hồ Sỹ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở VH,TT&DL, cho biết: Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ngày càng phát triển; tạo tiền đề và cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2019 của đất nước, của tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành VH,TT&DL tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, trong đó: Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19-8) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9); các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người (2-9); tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử toàn quốc lần thứ III năm 2019; tổ chức Hội thi Văn nghệ - Thể thao các xã nông thôn mới lần II năm 2019; phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) tổ chức Hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019, tại Ninh Thuận. Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ VH,TT&DL đưa “Lễ hội Cầu ngư của ngư dân vùng biển tỉnh Ninh Thuận” vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Khảo sát, đánh giá tổ chức hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.