Hội Nông dân tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 12-7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội; tham gia thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên nông dân và nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá, giá trị kinh tế cao. Hỗ trợ nông dân về vốn, đào tạo nghề, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; nông dân khởi nghiệp, tư vấn phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện kịp thời; phối hợp làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: T.Quang

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh cũng đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Hội nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.