Phát động phong trào hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành động vì môi trường

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ cả nước hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, ngày 10-7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch phát động phong trào được chia làm 2 đợt, đợt 1 từ nay đến ngày 30-9-2019 và đợt 2 từ ngày 1-10 đến 31-12-2019. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, nhằm tạo sự chuyển biến thực chất, rõ nét cả về nhận thức và hành động của mỗi cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung tay hành động bảo vệ môi trường.

Tăng cường thu gom, xử lý rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Nỷ

Phát động và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, cơ quan, đơn vị ký cam kết và vận động người thân không sử dụng túi nilon khó phân hủy; không sử dụng túi nilon khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thu gom và chuyển giao rác thải sinh hoạt cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận phân loại, tái chế thành các sản phẩm có ích từ rác thải.

Đồng thời, rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý đồng bộ, hiệu quả rác thải nhựa; tuyên truyền, vận động các trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh thay thế việc sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy sang sử dụng túi nilon dễ phân hủy hoặc các chất liệu thay thế khác, thân thiện với môi trường: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định…