Ninh Hải: Đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn được Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Hải phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả. Từ đó đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Ba, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Hải cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào, cán bộ, hội viên CCB các cấp đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào của địa phương như xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…

Nhận thức được nhiệm vụ hàng đầu của Hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, chống lại “âm mưu diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, các cấp Hội đã chủ động công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tinh thần đoàn kết giữa các hội viên và nhân dân. Hội viên tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia có hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở. Phối hợp với lực lượng công an, tổ bảo vệ dân phố, dân phòng tổ chức 18 buổi tuần tra, kiểm soát địa bàn và các khu vực trọng điểm; qua đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Trong 5 năm qua, số hội viên CCB gương mẫu và gia đình CCB đạt “Gia đình văn hoá” thường xuyên đạt 98%; 100% chi hội thôn, khu phố đạt vững mạnh; 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh.

Hội CCB huyện Ninh Hải gương mẫu, đẩy mạnh phong trào góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Ảnh: Văn Nỷ

Bên cạnh đó, Hội còn chú trọng vận động hội viên vươn lên, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Trong đó tiêu biểu như: Mô hình “Vần đổi công” giúp nhau phát triển sản xuất muối ở Chi hội CCB thôn Khánh Tường (xã Tri Hải); mô hình giúp nhau nuôi trồng thủy sản ở Hội CCB xã Tân Hải; mô hình trồng măng tây xanh, mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Hội CCB xã Xuân Hải… Nhiều hội viên CCB sản xuất, kinh doanh với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại trong việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã làm tăng sức cạnh tranh của hàng hoá nông sản; tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho lao động tại địa phương. Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp Hội đã phối hợp giải ngân trên 53 tỷ đồng, giúp cho trên 2.200 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất. Nhờ được hỗ trợ vốn vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo hiệu quả. Hội CCB huyện Ninh Hải có 864 hội viên và chỉ còn 3 hộ gia đình CCB là hộ nghèo.

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Hội đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân hiến trên 3.000 m2 đất và gần 1,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi. Trong đó hội viên CCB hiến 600 m2 đất. Trong thực hiện các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống các tệ nạn xã hội”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”… Hội đã tích cực vận động nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào; tham gia hoà giải các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phối hợp với lực lượng công an, tổ bảo vệ dân phố, dân phòng tuần tra, kiểm soát địa bàn và các khu vực trọng điểm. Các cấp Hội cũng đã tích cực tham gia vận động và đóng góp vào các cuộc vận động ở cơ sở như Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt… với tổng số tiền trên 65 triệu đồng.

Với những việc làm thiết thực, phong trào thì đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Hội CCB huyện Ninh Hải đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực sự đi vào nền nếp và có những bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức. Qua đó, khích lệ tinh thần để các hội viên hăng hái tham gia các phong trào do Hội CCB các cấp phát động. Đây cũng là động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động của Hội CCB huyện ngày càng đạt hiệu quả, từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.