Văn phòng HĐND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Ngày 11-7, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần chỉ đạo “sâu sát, minh bạch, chủ động, sáng tạo va hiệu quả”, Văn phòng HĐND tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nổi bật là đã tổ chức tốt các phiên họp, các đợt giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; đôn đốc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ tốt kỳ họp thứ 9, thứ 10 HĐND tỉnh khóa X; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên lĩnh vực kinh tế-xã hội của địa phương; quản lý tốt tài chính, tài sản cơ quan; phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động…

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh
cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu, phục vụ hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; nghiên cứu mở rộng, tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, địa bàn, nhóm đối tượng, quan tâm tiếp xúc cử tri ở địa bàn khó khăn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất và các phương tiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả để phục vụ các hoạt động của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, bảo vệ cơ quan an toàn, “xanh-sạch-đẹp”.