Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 11-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ TĐT dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 được triển khai đồng loạt trên 63 tỉnh, thành và các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Đây là cuộc TĐT dân số lần thứ 5 tại nước ta và là cuộc TĐT đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động, chiếm 99,9% các hộ dân cư. Theo kết quả điều tra, tổng dân số nước ta vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là trên 96,2 triệu người. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Kết quả cuộc TĐT dân số cũng nêu ra một số chỉ tiêu về dân số và nhà ở khác như: tỷ lệ dân số giữa khu vực thành thị và nông thôn, sự phân bố dân cư giữa các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ người Kinh và các dân tộc khác, tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học, đang đi học… Những con số thống kê này rất có ý nghĩa trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 của các bộ, ngành và địa phương đã bảo đảm tiến độ, chất lượng thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin thành công trong TĐT. Nhấn mạnh Việt Nam đang ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, Phó Thủ tướng nêu rõ, cần có cơ chế chính sách kịp thời để tận dụng cơ cấu dân số này, quan tâm đến những người thu nhập thấp với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, do đó, cần có chính sách phù hợp với những đối tượng khó khăn tại khu vực nông thôn, những người chưa có nhà ở hoặc nhà ở thiếu kiên cố. Phó Thủ tướng yêu cầu sau Hội nghị công bố kết quả sơ bộ TĐT tại cấp Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức Hội nghị công bố số liệu dân số sơ bộ của tỉnh để phục vụ đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công bố kết quả chính thức TĐT trong quý IV năm 2019.