Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 7-2019

Ngày 11-7, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 7-2019 nhằm đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Tham dự có các đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá, kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X là kỳ họp tiếp tục đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời là kỳ họp đầu tiên triển khai Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 4-3-2019 của Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy trình thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng, đủ, đảm bảo theo quy định pháp luật; các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, khả thi. Công tác phối hợp tổ chức kỳ họp chặt chẽ, kịp thời; hoạt động phục vụ đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh kết quả đạt được, kỳ họp còn một số hạn chế, bất cập cần rút kinh nghiệm, đó là vẫn còn một số nghị quyết chuẩn bị chưa đảm bảo chất lượng dẫn đến việc UBND tỉnh phải xin gia hạn thời gian trình dự thảo nghị quyết; một số sở, ngành chưa chủ động trong tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền…

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp theo hướng cải tiến hình thức, nội dung, quy trình và tăng thời gian chất vấn; tăng cường thẩm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian đến. Theo đó, trên cơ sở dự kiến chương trình kỳ họp tới, Thường trực HĐND tỉnh phân công, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tiếp cận, phối hợp sớm với các sở, ngành trong quá trình xây dựng nghị quyết, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, xem xét thực tiễn, phân tích chính sách, đánh giá tác động, nguồn lực và tính phù hợp, khả thi. Yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương ban hành các quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, đảm bảo nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh ngay từ khâu bắt đầu xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết và đôn đốc các sở, ngành rốt ráo trả lời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri. Đối với các tổ đại biểu HĐND tỉnh, cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cử tri, quan tâm nhắc nhở, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.