25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển

Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11-7) năm nay, Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã lấy chủ đề: Việt Nam - 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển (ICPD). Thông qua đó nhằm đánh giá lại những thành tựu đạt được sau 25 năm Việt Nam tham gia ký kết Chương trình hành động ICPD, đồng thời đề ra những mục tiêu, kế hoạch cụ thể theo đúng tinh thần mà Hội nghị ICPD đã đề ra.

Trong 25 năm qua, công tác dân số đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tỷ lệ tăng dân số liên tục giảm từ 2% (năm 1993) xuống còn 1,06% (năm 2018). Số con trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm mạnh từ 3,1 con (năm 1994) xuống đạt mức sinh thay thế 2,09 con (năm 2006), sớm hơn 10 năm so với mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) và tiếp tục được duy trì cho đến nay. Dân số nước ta khoảng 95 triệu người năm 2018, ước tính đã giảm được khoảng 20 triệu người nhờ thực hiện các chính sách dân số-KHHGĐ phù hợp trong thời gian qua. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt: chiều cao và tuổi thọ trung bình tăng lên. Cơ cấu dân số thay đổi theo hướng tích cực, với 69% dân số trong độ tuổi lao động.

Tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số

Riêng tỉnh ta, sau 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị ICPD, các cấp uỷ Đảng, chính quyền luôn kiên trì chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ, đầu tư cho mục tiêu ổn định quy mô dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện KHHGĐ trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Nhờ vậy, tỉnh ta vẫn duy trì được mục tiêu giảm sinh hàng năm từ 0,4-0,5‰. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên từ 3,18% (năm 1992) giảm xuống còn 1,13% (năm 2018).

Bà Phạm Thị Cẩm Vân, Chi Cục trưởng Chi Cục Dân số-KHHGĐ tỉnh cho biết: Hưởng ứng chủ đề Ngày dân số thế giới năm nay, ngoài việc hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp các ban, ngành, địa phương tổ chức lể kỷ niệm ngày 11-7, lồng ghép với việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Chi Cục Dân số-KHHGĐ tỉnh còn phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền về gương điển hình các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác dân số; ý nghĩa Ngày dân số thế giới; những thành tựu, kết quả Việt Nam đã đạt được sau 25 năm ký cam kết với quốc tế về dân số và phát triển. Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động ICPD, thời gian tới, ngành dân số đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chú trọng những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các nhóm đối tượng chính như phụ nữ và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã có 2 con, đặc biệt là 2 con một bề, các cặp vợ chồng đã có 3 con trở lên chưa sử dụng các biện pháp tránh thai… Đồng thời, tăng cường trách nhiệm với các ban ngành, đoàn thể liên quan thông qua việc ký kết phối hợp, xây dựng các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác dân số KHHGĐ; góp phần hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch mà ngành đã đề ra trong năm 2019.