Đoàn công tác Viện Chiến lược và Chính sách Y tế làm việc với UBND huyện Thuận Nam

Ngày 10-7, Đoàn công tác của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế có buổi làm việc với UBND huyện Thuận Nam về thực trạng mô hình dân số và việc thực hiện các nhiệm vụ công tác dân số trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi với các thành viên Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo một số xã và một số cán bộ, viên chức làm công tác dân số trên địa bàn huyện về mô hình tổ chức dân số tuyến huyện tại Thuận Nam hiện nay; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó nhấn mạnh đến triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Thông tư số 05/2008/TT-BYT của Bộ Y tế; mối liên hệ, tham mưu giữa công tác dân số trên địa bàn với đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc thực hiện một số hoạt động trong công tác truyền thông; vấn đề sàng lọc sơ sinh, trước sinh; tình hình biến động nguồn nhân lực phụ trách công tác dân số trên địa bàn huyện.

Đại diện Đoàn công tác Viện Chiến lược và Chính sách Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác cũng đã làm rõ những mặt thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác dân số tuyến cơ sở hiện nay; đồng thời, ghi nhận những đề xuất của huyện làm cơ sở để Đoàn làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Y tế, Chính phủ trong lựa chọn mô hình dân số thống nhất, phù hợp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để triển khai trên toàn quốc trong thời gian tới.