Khai mạc kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X

Sáng ngày 8-7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười - kỳ họp giữa năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng: Tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận, phân tích, xem xét, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; thảo luận, xem xét và thông qua 26 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu khai mạc kỳ họp thứ mười, HĐND tinh khóa X.

Với nhiều nội dung quan trọng đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu kỹ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, thẳng thắn, chất lượng, đúng trọng tâm vào các nội dung trình tại kỳ họp, để HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết đảm bảo khả thi, đúng, sát với tình hình thực tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng với tinh thần chủ động trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp, Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt trên 8.000 tỷ đồng; tăng 10,07% so với cùng kỳ, trong đó giá trị gia tăng các ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,09%; công nghiệp – xây dựng tăng 24,28%; dịch vụ tăng 7,56% và thuế sản phẩm tăng 13,89%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.416 tỷ đồng, tăng 90,8% cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 13.470 tỷ đồng, gấp 2,46 lần cùng kỳ; giải quyết việc làm mới cho hơn 10.100 lao động; đào tạo nghề cho 4.588 người.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội
6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Khâu đột phá về năng lượng tái tạo được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Trong 6 tháng đã khởi công mới 4 dự án điện gió, điện mặt trời với tổng công suất 147,52MW; hoàn thành 6 trụ điện gió/14,1MW và 16 dự án điện mặt trời/1.102,99 MW; hòa lưới điện 1.010,592 MW/14 dự án, nâng tổng số điện đã hòa lưới lên hơn 1.089 MW/16 dự án. Đã công bố và công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay 20 xã. Hoạt động tài chính, ngân hàng ổn định và tăng trưởng. Công tác quản lý kiến trúc quy hoạch, trật tự xây dựng được tập trung triển khai và có chuyển biến. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá, đến 15-6-2019 có 240 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn hiện có trên 3.000 doanh nghiệp. Các lĩnh vực xã hội như: Giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo thực hiện. Phấn đấu đến cuối năm đưa tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10-11% và phấn đấu cao hơn...

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe Ban Kinh tế -Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, quản lý và thực hiện và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tóm tắt 25 tờ trình dự thảo các nghị quyết; các Ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo các nghị quyết đã nêu. Tiếp đó, các đại biểu chia thành 4 tổ để thảo luận về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và các Nghị quyết trình kỳ họp thông qua.

Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 làm việc đến ngày 10-7-2019. Báo Ninh Thuận tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc trong các số báo tiếp theo.

Ý kiến của đại biểu tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X

Đồng chí Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong 6 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành, tham mưu ban hành 2.160 văn bản, trong đó có một số văn bản lớn, quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trên cơ sở tham mưu của đơn vị, UBND tỉnh đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và 169 nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, kết thúc 6 tháng, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển mới; một số ngành, lĩnh vực có sự tăng trưởng khá nhanh, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế chung đạt 10,07% so với cùng kỳ.

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng đề ra trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ, sau kỳ họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư công phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án. Tham mưu triển khai Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023; ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP sau khi HĐND tỉnh thông qua. Tham mưu triển khai chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI năm 2019. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thu hút các thành phần kinh tế, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi. Tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt sự phân công, phân nhiệm để nâng cao tính chủ động trong đề xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà UBND tỉnh đã đề ra. 

Đồng chí Phạm Đăng Thành, Giám đốc Sở Công Thương

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao theo Quyết định số 02/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở Công thương đã tham mưu nhiều văn bản để UBND tỉnh trình các Bộ, ngành Trung ương, trong đó: Đối với nhiệm vụ xây dựng Trung tâm điện lực Cà Ná và Tổ hợp điện khí LNG Cà Ná, đến nay Bộ Công Thương đã có Công văn số 3459/BCT-ĐL trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt bổ sung Trung tâm điện lực Cà Ná vào quy hoạch điện lực quốc gia. Về xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, ngoài tổ chức Hội thảo khoa học, ngành đã liên hệ với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam xây dựng đề cương và dự toán chi phí xây dựng đề án; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện đề án. Về nhiệm vụ đầu tư hạ tầng truyền tải điện để giải tỏa công suất 2.000 MW điện mặt trời trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Sở Công Thương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư ngoài EVN (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam) đăng ký thực hiện đầu tư hạ tầng truyền tải Trạm biến áp 500k và đường dây đấu nối kết hợp với đầu tư dự án Điện mặt trời đảm bảo tiêu chí theo quy định. Đề nghị 2 đơn vị trực thuộc EVN là Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực miền Nam cung cấp thông tin về tình hình đầu tư, tiến độ triển khai các dự án hạ tầng truyền tải 500-220-110kV trên địa bàn để UBND tỉnh có hướng chỉ đạo các sở, ngành liên quan có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục theo dõi, đề xuất triển khai chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng truyền tải đường dây 500kV và 220kV để giải phóng công suất các dự án năng lượng tái tạo; tham mưu đề xuất lựa chọn nhà đầu tư Dự án điện khí Cà Ná; phối hợp EVN triển khai các bước thực hiện đầu tư dự án Thủy điện tích năng Bác Ái đồng bộ với tiến độ dự án Thủy lợi Tân Mỹ…, Sở Công Thương bám sát tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá theo kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ…, đảm bảo đưa các ngành, lĩnh vực thuộc Sở Công Thương quản lý đạt mục tiêu tăng trưởng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh nhà.

Đồng chí Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của Tp.Phan Rang – Tháp Chàm có bước tăng trưởng ổn định, với tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 6.490 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 297 tỷ đồng, trong đó số thu theo phân cấp thành phố 146 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; trong đó, lĩnh vực thương mại-dịch vụ tăng 15,3%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,18% so với cùng kỳ năm 2018; các dịch vụ, du lịch phát triển khá với hơn 960 nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 456 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp-xây dựng phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất ước tăng 9,3%. Tình hình sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định với tổng diện tích giao trồng gần 1.400ha, đạt 92% kế hoạch; khai thác thuỷ hải sản đạt 5.780 tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Hoạt động quản lí trật tự đô thị, môi trường được chú trọng; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát; chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân được nâng lên; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Từ nay đến cuối năm, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến 16 xã, phường tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tập trung huy động các nguồn lực trong phát triển kinh tế, đặc biệt là các nguồn từ đất đai; tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn; đẩy nhanh công tác giải ngân các nguồn vốn thực hiện các dự án, góp phần nâng chất lượng các tiêu chí đô thị loại II. Tăng cường công tác quản lí đất đai, rà soát xử lí nghiêm những trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích. Duy trì thực hiện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới 2019-2020; tập trung giải quyết vấn đề việc làm, đặc biệt là xuất khẩu lao động. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng tình trong nhân dân cùng góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của nhân dân trong tỉnh ngày càng cao. Người bệnh càng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao cũng như dịch vụ ngoài y tế và sẵn sàng chi trả cho những dịch vụ đó nhưng hiện nay Bệnh viện tỉnh chưa được cấp thẩm quyền ban hành giá dịch vụ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Tờ trình của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ KCB theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nếu Tờ trình được các đại biểu HĐND tỉnh thông qua sẽ đem lại nhiều tác động tích cực. Đó là, người bệnh được lựa chọn các chuyên gia KCB từ tuyến trên về, được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tiết kiệm chi phí đi lại so với việc phải đi tuyến trên. Việc triển khai các dịch vụ y tế theo yêu cầu sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn thông qua việc tiếp thu các chuyển giao kỹ thuật, phương pháp điều trị mới từ các các chuyên gia của tuyến trên. Đồng thời, việc áp dụng giá dịch vụ KCB theo yêu cầu cũng góp phần làm tăng nguồn thu cho bệnh viện để tiến tới cơ chế tự chủ theo lộ trình của Chính phủ; Bệnh viện có thêm nguồn kinh phí để thực hiện an sinh xã hội thông qua hỗ trợ cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, từ đó giúp nâng cao chất lượng KCB.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực theo hướng đáp ứng thực hiện các dịch vụ KCB đạt chất lượng; bố trí, điều động cán bộ để đảm bảo thực hiện công tác tại Khoa KCB theo yêu cầu; nghiêm túc thực hiện việc áp giá theo đúng giá dịch vụ được quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, bệnh viện đặc biệt chú trọng nâng cao y đức cho đội ngũ trực tiếp làm công tác KCB; đổi mới tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tận tụy, chu đáo; đồng thời, phát triển mạng lưới công tác xã hội để kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo, không có điều kiện chuyển tuyến để chữa trị.