Quyết tâm tạo đột phá để cải thiện chỉ số PCI

Nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các sở, ngành, địa phương.

Tổ chức đối thoại doanh nghiệp (DN) định kỳ hàng tháng theo từng chuyên đề, lĩnh vực để hỗ trợ giải quyết các khó khăn cho DN. Chỉ đạo Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn... Nhờ đó, môi trường đầu tư kinh doanh đã có những chuyển biến tốt, tác động tích cực đến thu hút đầu tư của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 431 DN thành lập mới, với vốn đăng ký trên 9.750 tỷ đồng, tăng 9,1% số DN so với cuối năm 2017. Bên cạnh đó, có 91 dự án đã được cấp mới quyết định chủ trương đầu tư và chủ trương địa điểm, với tổng vốn đăng ký 80.250 tỷ đồng; có 27 dự án đã tổ chức khởi công, với tổng vốn 39.637,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu so với 10 chỉ số thành phần (CSTP) PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố thì năm 2018, có 4 CSTP cải thiện điểm số và tăng thứ hạng đó là: Tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí không chính thức và dịch vụ hỗ trợ DN; có 2 CSTP cải thiện điểm số, nhưng giảm thứ hạng: Chi phí thời gian và cạnh tranh bình đẳng; có 4 CSTP giảm điểm số và thứ hạng gồm: Gia nhập thị trường, tính năng động của chính quyền tỉnh, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Kết quả trên đã tác động đưa chỉ số PCI của tỉnh năm 2018 đạt 62,21 điểm, tăng 0,61 điểm, nhưng giảm 5 bậc so với năm 2017, xếp hạng 43/63 tỉnh, thành phố.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: V.Thanh

Qua kết quả khảo sát của VCCI từ các DN trên địa bàn tỉnh cho thấy, còn nhiều CSTP chưa chuyển biến tích cực, nhất là thủ tục hành chính (TTHC) còn phức tạp, thời gian giải quyết TTHC chậm, kéo dài. Thủ tục đất đai còn rườm rà; việc tiếp cận tín dụng và nguồn vốn hỗ trợ phát triển còn khó, lãi suất ngân hàng cao; thông tin về đầu tư, quy hoạch đất đai, xây dựng khó tiếp cận. Nguồn nhân lực qua đào tạo thiếu, lao động không có tay nghề, đào tạo lao động còn hạn chế và chưa đáp ứng nhu cầu của DN; công tác thanh, kiểm tra DN kéo dài; các ngành chưa giải quyết thực chất các khó khăn, vướng mắc của DN; cán bộ nhà nước am hiểu chuyên môn chưa sâu, còn gây khó khăn, nhũng nhiễu... Các DN kiến nghị, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện và đơn giản hóa tốt hơn nữa các TTHC ở các cấp, các ngành; tăng cường cụ thể hóa và phổ biến kịp thời các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa, có chính sách đặc biệt trong tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp để hỗ trợ phát triển. Mặt khác, tỉnh tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có tay nghề; tăng cường và nâng cao chất lượng giải quyết các vướng mắc cho DN; minh bạch hơn nữa trong cung cấp thông tin về quy hoạch, đầu tư; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu người dân, DN.

Điện gió Mũi Dinh (Thuận Nam). Ảnh: V.M

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc một số CSTP còn diễn biến theo xu hướng không tích cực xuất phát từ các nguyên nhân: Về khách quan, trong năm 2018, hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến TTHC thường xuyên có điều chỉnh, thay đổi nên ảnh hưởng đến công tác rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung công bố lại Bộ TTHC. Việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 tại các đơn vị còn khá hạn chế; cơ sở trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận “một cửa” còn thiếu; người dân và DN chưa có thói quen trong việc gửi hồ sơ TTHC qua mạng, do đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn thấp, đa số chủ yếu nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan. Về chủ quan, một số sở, ngành, địa phương chưa thật sự quyết liệt trong thực hiện các giải pháp cải thiện PCI của đơn vị mình theo nhiệm vụ được giao; chưa thực hiện nâng cao chất lượng các trang thông tin điện tử, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; chưa kịp thời cập nhật thông tin quy hoạch về đất đai, xây dựng, thông tin thị trường,... dẫn đến việc tiếp cận các thông tin của DN còn khó khăn. Công tác hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã được cải thiện nhưng hiệu quả chưa cao, một số trường hợp giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để triển khai dự án còn kéo dài...

Với quyết tâm tạo sự đột phá để cải thiện chỉ số PCI, trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 29-7-2015 về thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, gắn với việc triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động của UBND tỉnh tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển DN. Phân công 128 nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương trong thực hiện 10 chỉ số thành phần, gắn với việc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với DN định kỳ hàng tháng theo hướng thực chất hơn, nhằm kịp thời giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc của DN, nhất là các lĩnh vực mà DN thường vướng mắc như: Chính sách về thuế, đất đai và đền bù giải phóng mặt bằng, kết nối ngân hàng - DN...

Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng giảm đầu mối thực hiện, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian giải quyết, nhất là công tác phối kết hợp trong giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích... Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành theo hướng minh bạch, nhất là tiếp cận các tài liệu của tỉnh; đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến DN. Khẩn trương đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) nhằm khảo sát, thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, DN trên địa bàn tỉnh để qua đó đánh giá khách quan và có giải pháp nâng cao chỉ số PCI hằng năm, cũng như kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát, trước khi VCCI thực hiện khảo sát chỉ số PCI.