Giữ vững kỷ luật, tác phong quân nhân khi ra ngoài doanh trại

Do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phải thường xuyên cơ động ra ngoài doanh trại, tiếp xúc với địa phương để làm nhiệm vụ như: Huấn luyện dã ngoại, làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách quân đội và hậu phương quân đội, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phúc tra quân dự bị động viên, huấn luyện dân quân tự vệ, tham gia các chiến dịch tình nguyện…

Vì vậy, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải có nhiều hình thức, biện pháp, cách làm hiệu quả để quản lý, giáo dục, giữ vững kỷ luật, lễ tiết, tác phong quân nhân, bảo đảm an toàn cho CB, CS thực hiện nhiệm vụ bên ngoài doanh trại.

Các đơn vị luôn chú trọng việc giáo dục, làm cho CB, CS nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của chính quyền, phong tục, tập quán của nhân dân địa phương. Ngoài việc tổ chức giáo dục, lên lớp tập trung, một số đơn vị còn vận dụng linh hoạt nhiều hình thức sinh động, “sân khấu hóa”, lồng ghép nội dung trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, diễn đàn thanh niên, giao lưu với địa phương kết nghĩa… từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của CB, CS khi ra ngoài doanh trại.

Tổ kiểm soát quân sự thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn, chấn chỉnh
lễ tiết tác phong trong các hoạt động của bộ đội ngoài doanh trại.

Thượng tá Lê Văn Hùng, Chính trị viên, Ban CHQS Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: LLVT thành phố thực hiện nhiệm vụ trong địa bàn quan trọng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ban CHQS thành phố thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật cho CB, CS khi ra ngoài doanh trại, kể cả khi đi công tác và trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Nhờ vậy nhiều năm qua CB, CS LLVT thành phố luôn giữ vững kỷ luật, tác phong quân nhân khi ra ngoài doanh trại, tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông, không có trường hợp vi phạm phải xử lý. Đại úy Biện Minh Phúc, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cho biết thêm: Mỗi CB, CS khi đi công tác ra ngoài đơn vị đều được người chỉ huy giao nhiệm vụ, dặn dò cụ thể, tỉ mỉ, kiểm tra lễ tiết, tác phong, quân tư trang, các điều kiện bảo đảm, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót.

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục cho quân nhân về pháp luật, điều lệnh, kỷ luật quân đội, nhất là 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên. Mặt khác, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị cũng đã phát huy tốt vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách, chấp hành lễ tiết, tác phong để CB, CS noi theo. Do đó đã khơi dậy sự tự giác của bộ đội, tự nêu cao ý thức rèn luyện bản lĩnh, tác phong để giữ vững hình ảnh, uy tín “Bộ đội Cụ Hồ” khi thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại. Tổ Kiểm soát quân sự của Bộ CHQS tỉnh thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời chấn chỉnh con người và phương tiện. Nhiều năm qua CB, CS LLVT tỉnh không còn những sai sót, vi phạm như: Sai tác phong, mang mặc không đúng quy định, mang mặc quân phục ngồi lê la vỉa hè, hàng quán; mỗi cán bộ khi đi công tác đều mang theo đầy đủ giấy tờ, chấp hành nghiêm túc và bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.