Mùa nghiêng qua cửa sổ

Có chiếc lá vàng bay

Rơi nghiêng qua cửa sổ

Sắc vàng lưu luyến nhớ

Chạm gió cười nhẹ rơi!

Có cánh chim vừa bay

Bóng nghiêng qua cửa sổ

Giật mình. Anh bỡ ngỡ

Như hồn mình chợt rơi!

Có đám mây vừa tan

Nghiêng nghiêng qua cửa sổ

Con chuồn kim hoảng sợ

Vụt bay lên thinh không!

Và có em vừa tan

Không nghiêng qua cửa sổ

Có một anh rất "ngố"

Ngồi đợi mùa lang thang!