Ninh Hải qua 10 năm thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm (2009-2019) thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các đơn vị, địa phương trong huyện Ninh Hải đã đề ra nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hay và đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong công tác vận động quần chúng.

“Dân vận khéo” đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc huy động nguồn lực trong nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải, từ năm 2009 đến nay, Ninh Hải đã thực hiện được 46 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó có 14 mô hình kinh tế - xã hội, 20 mô hình văn hóa – xã hội, 8 mô hình quốc phòng – an ninh và 4 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, các xã (Vĩnh Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải, Xuân Hải) đã vận động nhân dân nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm với diện tích 240 ha trên cây nho và cây màu; xã Xuân Hải vận động 79 hộ xây dựng mô hình trồng măng tây xanh được 21,5 ha, 140 hộ thực hiện mô hình sản xuất cánh đồng lớn đã nhân rộng được 101,53 ha, mô hình “1 phải, 5 giảm” đã nhân rộng 800 ha ở các xã. Thị trấn Khánh Hải vận động xây dựng mô hình 7 tổ đánh bắt xa bờ kết hợp bảo vệ biển, đảo gồm 25 thuyền (186 lao động); xã Phương Hải có mô hình sản xuất muối kết hợp nuôi Actirmia với diện tích 4 ha. Các xã Tân Hải, Hộ Hải, Phương Hải vận động chuyển diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi hàu Thái Bình Dương diện tích 23 ha, riêng Phương Hải, Hộ Hải hiện đang thí điểm mô hình nuôi cá mú diện tích 1,75 ha. Ngoài ra, Ninh Hải vẫn duy trì các mô hình đã xây dựng như: nuôi bò, dê vỗ béo; trồng rau an toàn; trồng rong nho; trồng nho an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP…

Mô hình 7 tổ đánh bắt xa bờ kết hợp bảo vệ biển, đảo của thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải).

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, có những mô hình “Dân vận khéo” cần nhân rộng như: “Hỗ trợ sửa chữa nhà cho hội viên”, “Hỗ trợ mua bảo hiểm xã hội cho chi hội trưởng” của Hội Nông dân huyện; “Tiếp sức cho em đến trường”, “Thắp sáng đường quê” của Huyện đoàn, nhận đỡ đầu, chăm sóc các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Đoàn Thanh niên xã Tân Hải... Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã cung cấp hơn 1.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 400 nguồn tin có giá trị hỗ trợ lực lượng Công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, một số mô hình đối thoại, dân vận, kết nghĩa có hiệu quả được thực hiện ở nhiều xã đã góp phần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhân dân đã đóng góp 3.404 m2 diện tích đất để làm mới tuyến đường giao thông nội đồng và đã xây dựng đường bê tông nội đồng dài 9.411 m, đường bê-tông nội thôn 18.596 m. Đồng thời tiến hành kiên cố 2.161 m kênh mương với tổng kinh phí 5.303 tỷ đồng (trong đó vốn Nhà nước 3.201 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 2.102 tỷ đồng). Ở 2 thôn Mỹ Tân 1 và Mỹ Tân 2 (xã Thanh Hải), Tổ Dân vận đã vận động nhân dân đóng góp 127 triệu đồng xây dựng đường giao thông với chiều dài 965 m. Thực hiện “Dân vận khéo”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai lực lượng tham gia 1.500 ngày công lao động giúp nhân dân bê tông hóa tuyến đường dài 2.555 m về đồng Ninh Căn, xã Hộ Hải. Không chỉ trong xây dựng NTM, ở thị trấn Khánh Hải qua phong trào “Dân vận khéo” xây dựng đô thị văn minh, cá nhân ông Nguyễn Sơn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố Ninh Chữ 1 đã đóng góp trên 80 triệu đồng làm đoạn đường dài 220 m, rộng trung bình 2,2 m để phục vụ nhân dân tại khu phố… Đến nay, Ninh Hải có 6/8 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu cuối năm nay có thêm 2 xã Nhơn Hải, Vĩnh Hải đạt chuẩn NTM.

Thành công từ mô hình “Dân vận khéo” trong 10 năm qua đã được Ninh Hải đúc kết thành bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Theo đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải, đó là nhờ tạo được sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; một yếu tố thuận lợi nữa là để thực hiện phong trào dân vận khéo, các cấp ủy đảng đã triển khai và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong thời gian đến, để duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Huyện ủy Ninh Hải chỉ đạo cần đổi mới phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận, phát huy dân chủ, xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đề ra chương trình hành động cụ thể về phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.