Phường Đài Sơn: Tổ chức các hoạt động vui hè cho học sinh nơi cư trú

Nhằm giúp các em học sinh có điều kiện vui chơi, giải trí và củng cố kiến thức học tập trong dịp hè, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đã tiếp nhận tên 150 em học sinh từ các trường học trong tỉnh về sinh hoạt hè nơi cư trú.

Với các hoạt động thể dục thể thao, ôn tập hè, tình nguyện vì cộng đồng, Ban chỉ đạo hè phường Đài Sơn đã hướng dẫn các em tham gia các hoạt động xã hội, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, tránh xa tệ nạn xã hội, giúp đỡ các gia đình, các em có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ củng cố kiến thức học tập cho các em có sức học trung bình, yếu và tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện thân thể.. để hoàn thiện nhân cách và lối sống trong sáng, lành mạnh, giàu lòng nhân ái; đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các em cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình đối với địa phương.

Quang cảnh hoạt động vui hè cho học sinh nơi cư trú tại phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm)