UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

Ngày 4-7, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức của một số cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí: Nguyễn Long Biên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách điều hành hoạt động Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế-Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lê Tiến Lực, Trưởng phòng Nghiệp vụ II thuộc Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Nội dung Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Phát biểu tại lễ trao các quyết định bổ nhiệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các cán bộ, công chức được bổ nhiệm trong đợt này, đồng thời đề nghị trên cương vị mới, các cán bộ, công chức được bổ nhiệm không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, năng lực công tác, phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.