Ninh Phước: Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, trên địa bàn huyện Ninh Phước đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân trong phong trào chung sức xây dựng NTM ở địa phương.

Mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm. Trong đó, tập trung vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; vận động người dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản gắn với thị trường tiêu thụ ổn định; đẩy mạnh sản xuất cánh đồng lớn và nhân rộng quy trình canh tác nông sản sạch. Chú trọng xây dựng các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nổi bật là xây dựng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn trên cây nho, táo, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên măng tây xanh…, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Nông dân xã An Hải (Ninh Phước) áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm trong
sản xuất măng tây xanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.Mạnh

Ông Hứa Văn Hiệu, thôn Tuấn Tú, xã An Hải, chia sẻ: Trước đây 5 sào đất của gia đình chỉ canh tác hoa màu, nên thu nhập bấp bênh. Từ khi được địa phương vận động chuyển sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập, gia đình đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để trồng 5 sào măng tây xanh. Nhờ vậy, hiện nay gia đình có thu nhập bình quân mỗi ngày từ 600-700 ngàn đồng.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được huyện Ninh Phước đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân về thực hành tiết kiệm, giữ gìn nét đẹp văn hóa, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình, cách làm “Dân vận khéo” được các địa phương khơi dậy thể hiện được tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư, điển hình như: Mô hình tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, mô hình “Thắp sáng đường quê”, mô hình “Thu gom và xử lý rác thải”; vận động nhân dân vùng đồng bào Chăm không nuôi heo thả rong. Duy trì các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Tổ phụ nữ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Câu lạc bộ “Phòng, chống tội phạm, chồng con không mắc các tệ nạn xã hội” ở các xã, thị trấn; mô hình chung tay vận động quỹ “Vì người nghèo” và xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Trên lĩnh vực quốc phòng- an ninh, các mô hình “Xứ đạo bình yên”, “Xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy”, Tổ nhân dân tự quản được duy trì, nhân rộng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Xã An Hải (Ninh Phước) làm tốt công tác "Dân vận khéo" góp phần duy trì đạt chuẩn Nông thôn mới . Ảnh: Văn Nỷ

Nét nổi bật của công tác “Dân vận khéo” là các xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến được 1,5 ha đất để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất; bê tông và cứng hóa 13 tuyến đường giao thông nội đồng; duy tu 1 tuyến kênh nội đồng và xây dựng một số công trình phục vụ sản xuất, đời sống văn hóa ở cơ sở với kinh phí gần 12 tỷ đồng. Ông Bùi Văn Hòa, thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, cho biết: Đất sản xuất là nguồn nuôi sống gia đình, thế nhưng khi chính quyền, đoàn thể vận động hiến đất làm đường, gia đình đã hiến hơn 50 m2 để làm đường bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của bà con trong thôn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước, cho biết: Có được kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân vận, Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể với các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như mục đích của Chương trình xây dựng NTM, nên đã tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong phong trào thi đua xây dựng NTM, từ đó đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Thời gian tới, huyện tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các tiêu chí xây dựng NTM; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.