Tăng cường đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 27-6, UBND tỉnh có công văn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 3966-CV/TU ngày 28-5-2019 về việc tăng cường đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trộm cắp tài sản, gương điển hình tiên tiến, những mô hình tiêu biểu, những kinh nghiệm hay trong phòng, chống tội phạm. Tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, trường học và nhân dân luôn đề cao tinh thần cảnh giác, đồng thời hướng dẫn về cách thức quản lý, bảo vệ tài sản an toàn, chủ động các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị mình; bố trí đủ lực lượng bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cơ quan, đơn vị trong và ngoài giờ hành chính, nhất là thời gian ban đêm, các ngày lễ, các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật; bổ sung hoặc lắp đặt mới hệ thống camera, thiết bị báo động để chủ động phòng ngừa tội phạm. Có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân thiếu trách nhiệm để mất tài sản.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng có liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, rà soát, lập danh sách các đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đề ra biện pháp, phân công lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đưa một số vụ án trộm cắp tài sản ra xét xử điểm, nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, quản lý giáo dục cải tạo người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư...