CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM - CAI NGHIỆN MA TÚY

Phát huy vai trò Mặt trận trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy

Nhận thức tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phòng chống và kiểm soát ma túy (MT), tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã chủ động triển khai nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn MT. Từ đó, nhân lên sức mạnh trong xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo ANTT vững chắc trên địa bàn.

Để thực hiện có hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch cùng phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các yêu cầu, nội dung, giải pháp triển khai công tác vận động, tuyên truyền đến tận khu dân cư và từng hộ gia đình, để thực hiện công tác phòng, chống MT gắn với Chương trình phối hợp số 543/CTr-CAT-MTNT giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên ký kết với Công an tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, giai đoạn (2015-2020); tổ chức các hội nghị tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu, lồng ghép sinh hoạt qua việc họp dân để tuyên truyền và tổ chức phát động ký cam kết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, hiểm họa của MT đối với từng người, từng nhà và cả xã hội… qua đó, nhằm góp phần kiềm chế và giảm tệ nạn MT trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thành phố cũng đã gắn việc triển khai các nội dung tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm, phòng, chống MT, tệ nạn xã hội trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đã tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Song song đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng mô hình và tổ chức các hoạt động trong công tác phòng, chống MT. Chỉ riêng trong nhiệm kỳ 2014-2019, đã xây dựng và thực hiện 16 mô hình điểm “Xã lành mạnh, thôn an toàn về an ninh trật tự và an toàn giao thông”, 5 mô hình “Xứ đạo bình yên”, “Vùng đồng bào Công giáo an toàn về an ninh trật tự”; 2 tộc họ trong đồng bào Raglai, 168 tộc họ trong đồng bào Chăm thực hiện mô hình “Tộc họ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông”, xây dựng tộc ước (những quy ước trong tộc họ); triển khai 75% hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không có người thân mắc các tệ nạn xã hội; xây dựng 402 tổ hoà giải ở cơ sở, 2.143 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông; hàng năm phối hợp tổ chức trên 500 buổi họp dân để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 25.000 lượt người tham dự, cung cấp cho ngành chức năng 120 nguồn tin có giá trị, gọi răn đe 2.382 lượt đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật...

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt các biện pháp quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn đưa các đối tượng theo quy định Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và tái hòa nhập cộng đồng cho những người chấp hành xong án phạt tù theo quy định. Tổ chức cho đoàn viên, hội viên, hộ kinh doanh và các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật cho trên hàng ngàn lượt người ký kết, đăng ký không để cho con em mắc các tệ nạn xã hội, đăng ký nhận giúp đỡ, cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng, thông qua các chương trình vay vốn, giải quyết việc làm… tạo cho họ có thu nhập, sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Trong thời gian đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên và phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng về công tác tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và hành động về phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; lồng ghép các nội dung xây dựng phong trào và giữ gìn an ninh trật tự. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân tự giác và có ý thức cộng đồng; thể hiện trách nhiệm cao trong phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến MT, đồng thời bằng tình cảm làng xóm, dòng họ, gia đình, giáo dục giúp đỡ người nghiện cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng và tạo việc làm ổn định. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đưa nội dung vào bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa”, xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả về cai nghiện và xã hội hóa công tác cai nghiện nhằm kiềm chế và giảm dần người nghiện, hàng năm nhân dịp “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11)” tổ chức công bố và biểu dương, khen thưởng… góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

* UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND thành lập Ban chủ nhiệm Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”. Ban chủ nhiệm Dự án có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Dự án.

* Tình hình tệ nạn MT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đến cuối tháng 6-2019, toàn tỉnh có 911 đối tượng liên quan đến MT tại 48/65 xã phường, tăng 141 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2018. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh phát hiện bắt giữ 30 vụ/52 đối tượng liên quan đến MT (tăng 4 vụ so cùng kỳ). Tang vật thu giữ gồm 3,3795g Heroin; 386,2198g Methamphetamine, 64 viên nén MT tổng hợp. Khởi tố 25 vụ/28 bị can; xử lý hành chính 238 đối tượng liên quan đến MT với số tiền 164,6 triệu đồng.