Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019- nhiều khoản đạt, vượt kế hoạch

Nhờ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.416 tỷ đồng, đạt 89,5% kế hoạch, tăng 90,8% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 1.416 tỷ đồng, tăng 12,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.000 tỷ đồng, tăng gấp 100 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo phân tích của ngành Thuế, việc thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm có nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen. Về thuận lợi, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực; các công trình trọng điểm, những nhiệm vụ đột phá trong năm 2019 được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai ngay sau dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là các dự án năng lượng như điện gió, điện mặt trời, tạo thêm nguồn thu mới cho ngân sách. Bên cạnh đó, ngành Thuế đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, đôn đốc thu nộp ngân sách, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chính sách pháp luật thuế, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát sinh các khoản thu. Về khó khăn, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất gặp một số vướng mắc làm ảnh hưởng đến tình hình giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu nộp tiền sử dụng đất tại một số dự án, khu dân cư theo kế hoạch đã đề ra. Mặt khác, nguồn thu từ Công ty Diageo Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài có xu hướng ngày càng giảm thu do công ty chuyển hướng kinh doanh, giảm tiêu thụ trong nước, tăng cường xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, đã tác động làm giảm nguồn thu ngân sách.

Cán bộ Chi cục Thuế Tp.Phan Rang-Tháp Chàm hướng dẫn người dân thủ tục nộp thuế trước bạ.

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm cho thấy, chỉ có 1 khoản là thu tiền sử dụng đất chưa đạt, còn lại 15/16 khoản thu đã đạt và vượt dự toán giao khá cao. Trong đó, có 3 khoản thu dự kiến sớm đạt tiến độ dự toán cả năm, gồm: Khoản thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 139,31% so với tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao do có số nộp khá (96 tỷ đồng) của nhà thầu tham gia thi công các dự án điện gió, điện mặt trời. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 106% so với tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao do thu nợ các năm trước (Công ty Cổ phần Địa chất Khoáng sản Việt Nam nộp 5 tỷ đồng…). Thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 71,47% so với tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao do phát sinh từ một số chuyên gia nước ngoài tham gia thi công các dự án điện gió, điện mặt trời. Điều đáng mừng là 7 địa bàn huyện, thành phố và cơ quan Cục Thuế cũng đã thực hiện thu ngân sách đạt, vượt kế hoạch.

Theo ngành Thuế, trong 6 tháng cuối năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu thu ngân sách (phần thu nội địa) đạt tối thiểu 1.104 tỷ đồng để đảm bảo cả năm đạt khoảng 2.520 tỷ đồng, đạt và vượt dự toán thu ngân sách mà HĐND và UBND tỉnh giao (2.400 tỷ đồng). Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách còn lại trên, ngành Thuế tiếp tục nắm bắt diễn biến thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, tình hình thu nộp ngân sách để chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả những biện pháp, giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 8-1-2019 của UBND tỉnh.