Hội nghị tuyên truyền các giải pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

Ngày 27-6, Công đoàn Y tế phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền các giải pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới cho 70 đoàn viên công đoàn ngành Y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, tập trung một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới như: Nâng cao vai trò của ngành Y tế với công tác dân số; từng bước đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền chuyển trọng tâm chính sách dân số từ “KHHGĐ sang dân số và phát triển”; cần nâng cao chất lượng dịch vụ dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản; đồng thời tập trung ưu tiên vận động sinh ít con ở những vùng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp… 

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền các giải pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới.