Hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đồng bào Công giáo chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy truyền thống yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo”, thời gian qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCG) phát động, qua đó, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Với vai trò cầu nối giữa đồng bào Công giáo và chính quyền, UBĐKCG tỉnh ta đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho bà con giáo dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức phong phú. Nhờ vậy, bà con giáo dân ngày càng nâng cao nhận thức về chính sách tôn giáo của Nhà nước, chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật; phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành, địa phương phát động. Qua đó, đời sống kinh tế của đồng bào Công giáo ở các giáo xứ, họ đạo ngày càng phát triển so với trước đây, bộ mặt xóm thôn của các xứ đạo ngày càng khởi sắc. Ở những giáo xứ, họ đạo sản xuất nông nghiệp, bà con giáo dân đã chủ động đầu tư thâm canh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phá thế độc canh cây lúa để sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một số giáo dân ở đô thị đã mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển dịch vụ kinh doanh, buôn bán lớn, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động, tiêu biểu như: Dịch vụ xe du lịch, Dịch vụ điện lạnh Thanh Vương (giáo xứ Phan Rang); Dịch vụ sửa chữa xe Kim Lân (giáo xứ Tấn Tài)... Hay như Trại tôm Minh Trung (thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, Ninh Hải); bà con giáo dân Quảng Thuận (Ninh Sơn) có nhiều hình thức hợp tác giúp nhau phát triển như: hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, cho vay không lấy lãi, thành lập tổ tương hỗ vay vốn ngân hàng cho hàng ngàn hộ, với số dư lên đến hàng tỷ đồng để phát triển sản xuất.

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” do UBĐKCG Việt Nam phát động, giáo dân các xứ đạo đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhất là trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hầu hết các xứ đạo trong tỉnh, bà con giáo dân đều có ý thức nhắc nhở nhau giữ gìn an ninh, trật tự thôn xóm; nhiều giáo dân ở Phước Sơn (Ninh Phước), Hộ Hải (Ninh Hải), Tấn Tài (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) còn phát hiện và giúp chính quyền địa phương xử lý kịp thời những tệ nạn xảy ra trên địa bàn như: cờ bạc, rượu chè, buôn lậu, mại dâm. Duy trì và nhân rộng có hiệu quả các mô hình “Giáo xứ an toàn”, “Giáo xứ không có tai nạn giao thông”, “Xứ đạo bình yên”… nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, giáo dân có điều kiện chăm lo việc đạo và thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Cùng với đó, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các giáo xứ, giáo họ trong toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều bà con giáo dân đã đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất xây dựng hạ tầng, giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa ở địa phương. Điển hình như Giáo xứ Tầm Ngân, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), Linh mục Nguyễn Văn Sỹ đã vận động hàng tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình phục vụ đời sống bà con trong Chương trình xây dựng nông thôn mới...

Với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, nhiều giáo dân còn tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Các xứ đạo đã xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài với số tiền hàng tỷ đồng nhằm đẩy mạnh phong trào xã hội học tập trong cộng đồng giáo dân.

Ông Phạm Văn Mộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBĐKCG tỉnh, cho biết: Cùng với việc động viên bà con phát huy thành quả đạt được từ phong trào yêu nước, UBĐKCG tỉnh kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết những vướng mắc của bà con giáo dân; đồng thời giải thích cho bà con hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật trên mạng xã hội... Nhờ vậy, giáo dân trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.