Tập huấn công tác Dân số-KHHGĐ

Ngày 27-6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn công tác Dân số-KHHGĐ. Tại buổi tập huấn, 120 nữ đoàn viên, CNVC-LĐ được phổ biến một số nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.

Qua đó, nhằm nâng cao kiến thức về dân số, SKSS cho đội ngũ cán bộ công đoàn, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong CNVC- LĐ, đặc biệt là nữ CN-LĐ, giúp chị em biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân, thực hiện tốt công tác KHHGĐ, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

Toàn cảnh tập huấn công tác Dân số-KHHGĐ.