Kết quả bước đầu thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước trong quản lý ngân sách nhà nước

Ngày 27-3-2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước trong công tác quản lý ngân sách nhà nước (Chỉ thị 06/CT-UBND). Với vai trò là đơn vị trực tiếp tham mưu, Kho bạc nhà nước (KBNN) Ninh Thuận đã triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Theo báo cáo của KBNN tỉnh, tính đến ngày 17-6, đã có 49/219 đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công KBNN, đạt 22%, trong đó có 31 đơn vị đăng ký sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND. Qua theo dõi và đánh giá kết quả cho thấy, một số sở, ngành phối hợp rất tốt, điển hình có Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc; các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Ban Quản lý các khu Công nghiệp và đơn vị trực thuộc; Trường THPT Nguyễn Trãi; UBND phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm)...

Kho Bạc Nhà nước Ninh Thuận tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến phục vụ
quản lý ngân sách nhà nước. Ảnh: Văn Nỷ

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa thực hiện do một số nguyên nhân như đang thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, luân chuyển điều động công chức, viên chức; một số đơn vị chưa có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất (máy scan); Thủ trưởng một số đơn vị chưa thực sự quan tâm, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng và lợi ích của dịch vụ công KBNN, không muốn thay đổi thói quen cũ mà vẫn muốn giao dịch trực tiếp tại KBNN…

Để thực hiện tốt Chỉ thị 06/CT-UBND trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp với KBNN tỉnh thực hiện một số nội dung và giải pháp cụ thể sau:

Đối với KBNN tỉnh, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cơ chế hoạt động và lợi ích khi tham gia dịch vụ công KBNN; kịp thời hỗ trợ các đơn vị dự toán trong quá trình đăng ký, sử dụng, kê khai hồ sơ thủ tục trên dịch vụ công (DVC) KBNN, nhất là khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, lỗi đường truyền, hệ thống. Đảm bảo quá trình tiếp nhận hồ sơ, chứng từ thanh toán qua DVC KBNN kịp thời, an toàn, hiệu quả; có hệ thống hạ tầng truyền thông đủ mạnh, đảm bảo thông suốt, hệ thống thanh toán bảo mật; thường xuyên đôn đốc các đơn vị dự toán thực hiện kết hợp với theo dõi đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch, lộ trình đối với từng ngành, từng địa phương cho phù hợp.

Đối với đơn vị dự toán, cần khẩn trương lựa chọn đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ chữ ký số để được cài đặt, hỗ trợ hướng dẫn các thao tác trên hệ thống, sớm hoàn thành việc đăng ký và chính thức áp dụng hình thức gửi chứng từ, hồ sơ giao dịch chi ngân sách nhà nước qua hệ thống DVC KBNN; trang bị các thiết bị hỗ trợ thực hiện DVC KBNN; tiếp tục cập nhật nghiên cứu các văn bản và thông tin liên quan đến DVC KBNN; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp với KBNN Ninh Thuận trong quá trình kê khai giao nhận hồ sơ, chứng từ thanh toán được nhanh chóng chính xác. Các sở, ngành có nhiều đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai để KBNN Ninh Thuận chủ động phối hợp hỗ trợ kịp thời.

KBNN sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai đối với từng ngành, lĩnh vực như sau:

Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Trung ương, chậm nhất tháng 7-2019 hoàn thành việc đăng ký và chính thức áp dụng hình thức gửi chứng từ, hồ sơ giao dịch chi ngân sách nhà nước qua DVC KBNN. Các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, chậm nhất tháng 10-2019, 100% đơn vị hoàn thành việc đăng ký và chính thức áp dụng hình thức gửi chứng từ, hồ sơ giao dịch chi ngân sách nhà nước qua DVC KBNN. Trong đó, ngành Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục có 50% đơn vị thực hiện chậm nhất trong tháng 7-2019. Riêng các đơn vị sử dụng ngân sách Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, chậm nhất tháng 10-2019 hoàn thành việc đăng ký và chính thức áp dụng hình thức gửi chứng từ, hồ sơ giao dịch chi ngân sách nhà nước qua DVC KBNN. Trong đó, các phòng, ban, ngành Giáo dục: 50% đơn vị thực hiện chậm nhất trong tháng 8-2019. Khối xã, phường, chậm nhất tháng 10-2019 hoàn thành việc đăng ký và chính thức áp dụng hình thức gửi chứng từ, hồ sơ giao dịch chi ngân sách nhà nước qua DVC KBNN; phấn đấu 50% đơn vị thực hiện chậm nhất trong tháng 8-2019.