Khối thi đua Hội đặc thù sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 25-6, Khối thi đua Hội đặc thù tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, các đơn vị tổ chức hội trong khối đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tiêu chí, đạo đức nghề nghiệp theo điều lệ hội; cùng nhau nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra nhằm hướng đến phục vụ mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà. Một số tổ chức hội như: Hội Đông y, Hội Luật gia, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ… bước đầu xây dựng được những mô hình, điển hình, nhân tố mới, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và tạo ra sức lan tỏa, góp phần cổ vũ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn khối.

Khối thi đua Hội đặc thù triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: N.Diệp

Trong 6 tháng cuối năm, Khối thi đua Hội đặc thù tiếp tục phát động thi đua trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tốt các phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh phát động giai đoạn 2016-2020, chú trọng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp,an toàn”…