Hội Nông dân tỉnh: Tổ chức trên 310 lớp tập huấn và dạy nghề cho nông dân

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trong 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động 257.630 lượt hộ hội viên nông dân tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Kết quả bình chọn hàng năm, có 148.590 hộ đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 58% số hộ đăng ký. Phối hợp tổ chức trên 310 lớp dạy nghề và tập huấn nghề ngắn hạn cho hơn 10 ngàn lao động nông thôn; tập huấn và chuyển giao khoa học - kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi cho hơn 193 ngàn lượt hội viên. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức giải ngân 158 dự án, với tổng số vốn trên 22,6 tỷ đồng, giúp cho 1.826 lượt hội viên có điều kiện về nguồn vốn để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.