Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 24-6, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc tổ chức khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kỹ năng tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh nhà năm 2019. Tham dự có 80 học viên là lãnh đạo Văn phòng UBND các huyện, thành phố và cán bộ phụ trách công tác dân tộc các xã.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 24 và 25-6, các học viên được Báo cáo viên của Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc truyền đạt các nội dung chuyên đề “Thông tin về vùng DTTS và miền núi, quan điểm của Đảng về công tác dân tộc; công tác tuyên truyền vùng DTTS và miền núi” và chuyên đề “Chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020; một số quy định chung về vùng DTTS và miền núi”.

Đồng chí Pi-năng Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền công tác dân tộc

Qua đó giúp các học viên hiểu rõ các khái niệm về dân tộc, DTTS, vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn; nắm được một số thông tin cơ bản về đời sống, kinh tế-xã hội của 53 DTTS trong nước; xác định đối tượng, hình thức và phương pháp tuyên truyền vùng DTTS và miền núi; kết quả thực hiện các chính sách dân tộc hiện hành và nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020.