Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 24-6, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tại Chốt kiểm dịch động vật Sông Pha, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), Chốt kiểm dịch động vật xã Phước Thành (Bác Ái) và hộ chăn nuôi heo Trịnh Xuân Quý, thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải (Ninh Hải).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh
dịch tả lợn Châu Phi tại Chốt kiểm dịch động vật Sông Pha, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn).

Theo báo cáo của các địa phương, trên tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, UBND các huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường giám sát, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Theo đó, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện tổ chức tiêu độc khử trùng 100% chuồng trại của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở các xã, thị trấn; triển khai cho các chủ trang trại, cơ sở giết mổ, chế biến và kinh doanh thực phẩm ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật đi qua địa bàn, khảo sát vị trí tiêu hủy heo khi có dịch xảy ra.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
tại hộ chăn nuôi heo Trịnh Xuân Quý, thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải (Ninh Hải).

Phát biểu tại những nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động của các địa phương trong việc triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các huyện tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tiêu độc khử trùng, xem đây là giải pháp quan trọng, cấp bách và ưu tiên hàng đầu để phòng ngừa dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật đi qua địa bàn tỉnh; kiểm soát tốt khu vực giết mổ, nơi mua bán gia súc để kịp thời phát hiện sớm, xử lý không để mầm bệnh phát tán trên diện rộng. Tích cực tuyên truyền, phổ biến diễn biến tình hình của dịch bệnh đến người dân, nhằm tạo đồng thuận cùng với các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi...