Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại các cơ quan khối Tài chính cấp tỉnh

Ngày 24-6, Đoàn thẩm tra Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với các cơ quan Tài chính cấp tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài Chính đã đại diện các cơ quan khối Tài chính của tỉnh báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực; các công trình trọng điểm mà đặc biệt là các dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời được triển khai đã tạo nguồn thu đáng kể cho NSNN.

Đồng chí Lê Văn Lợi, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan Tài chính cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, đôn đốc thu nộp NSNN; đồng thời tuyên truyền, phổ biến kịp thời chính sách pháp luật thuế, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doạn, phát sinh các khoản thu nộp NSNN. Nhờ đó, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt 1.427 tỷ đồng, đạt 52,85% dự toán HĐND tỉnh giao; hầu hết các khoản thu, lĩnh vực thu và các đơn vị quản lý thu ước đạt và vượt tiến độ dự toán thu ngân sách năm 2019 HĐND tỉnh giao. Về tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 2.191 tỷ đồng, đạt 57,99% dự toán HĐND tỉnh giao; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương ước đạt 613 tỷ đồng, đạt 41,13% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Qua nghe lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo cụ thể các khoản thu theo lĩnh vực, địa bàn quản lý, khoản thu không đạt và Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo thêm tình hình giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc quản lý của đơn vị, Đoàn thẩm tra đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2019, các cơ quan khối Tài chính cấp tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu-chi ngân sách theo kế hoạch được giao, nhất là tập trung giải quyết vướng mắc, khó khăn ở các lĩnh vực thu-chi không đạt dự toán tỉnh giao. Bên cạnh đó cần hoàn thành quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 và lập dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu-chi ngân sách địa phương năm 2020, Kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm giai đoạn 2020-2022 và Kế hoạch phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 trình HĐND tỉnh phê chuẩn tại kỳ họp cuối năm đúng thời gian quy định.