Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ninh Hải lần thứ III

Ngày 21-6, huyện Ninh Hải tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III (2019-2024). Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ninh Hải đã thực hiện tốt công tác đoàn kết trong đồng bào DTTS, động viên bà con khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên xoá đói, giảm nghèo bền vững. Huyện đã hỗ trợ trên 4,7 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng cho xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế với số vốn trên 1 tỷ đồng; hơn 26,8 tỷ đồng vốn vay chính sách ưu đãi tín dụng… Đến nay, 100% hộ gia đình đồng bào DTTS sử dụng điện; 100% hộ gia đình có nước sạch để sinh hoạt; 93% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hoá”. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong vùng đồng bào DTTS được chú trọng, 6/6 thôn trên địa bàn đều có chi bộ đảng. Hệ thống chính trị được củng cố, trật tự, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trường học, trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, xây mới, đáp ứng nhu cầu học tập, khám, chữa bệnh của người dân. Văn hoá truyền thống của các DTTS được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong thời gian tới, huyện Ninh Hải tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS như đề xuất các mô hình làm ăn mới, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc Chăm còn dưới 1%, dân tộc Raglai dưới 5%. Tăng cường đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong vùng đồng bào DTTS, phấn đấu 2 xã Xuân Hải, Vĩnh Hải đạt chuẩn và giữ vững các tiêu chí về NTM. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình, dự án của tỉnh, Trung ương và các nguồn vốn khác đầu tư phát triển các vùng đồng bào DTTS, phấn đấu đến năm 2024 thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần so với năm 2019…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện các chính sách dân tộc thuộc vùng đồng bào DTTS. Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện Ninh Hải cần tập trung các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của đồng bào DTTS; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm gắn kết đồng bào các DTTS trên địa bàn cùng tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá, góp phần thay đổi diện mạo NTM.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Hải tặng giấy khen cho 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.