Hiệu quả công tác “dân vận khéo” ở thị trấn Khánh Hải

Thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) có diện tích tự nhiên 1.118,02 ha với dân số khoảng 17.500 người, phân bố thành 10 khu phố (KP), 84 tổ Nhân dân tự quản. Không chỉ là trung tâm hành chính của huyện, Khánh Hải còn là địa bàn trọng điểm về phát triển du lịch của tỉnh, mỗi năm đón hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Do những đặc điểm trên, để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, Đảng ủy thị trấn Khánh Hải luôn quan tâm làm tốt công tác dân vận.

Theo đồng chí Lê Tâm Trí, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Khánh Hải, Đảng bộ thị trấn hiện có 18 chi bộ trực thuộc, trong đó 10 chi bộ KP, 6 chi bộ trường học, 2 chi bộ chuyên môn công an, quân sự với tổng số 336 đảng viên (ĐV), trong đó có 157 ĐV nữ. Nhờ phát huy hiệu quả vai trò tiền phong của ĐV và cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy thị trấn đã triển khai, thực hiện sâu sát, kịp thời Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Trong 10 năm (2009-2019) qua, dưới tác động của công tác dân vận, nhìn chung đời sống của đại đa số các tầng lớp nhân dân thị trấn Khánh Hải được ổn định, cải thiện. Vai trò, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao, cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một góc bến cá Dư Khánh (Khánh Hải), nơi neo đậu của tàu thuyền thuộc
13 tổ đoàn kết đánh bắt hải sản kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn, công tác dân vận, trọng tâm là phong trào thi đua “dân vận khéo” trong giai đoạn nói trên đã góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính của cơ quan chính quyền thị trấn. Đơn cử việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, qua đợt khảo sát đánh giá do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiến hành, kết quả có trên 80% tổ chức, cá nhân được hỏi ý kiến đều thể hiện sự hài lòng trong cung cách phục vụ của bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, giúp tỷ lệ hộ nghèo của Khánh Hải giảm từ 7,37% (cuối năm 2015) xuống còn 2,78% (cuối năm 2018). Toàn thị trấn thực hiện hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình công tác “dân vận khéo”. Nhờ“dân vận khéo”, đã vận động nhân dân chấp thuận việc áp giá đền bù, giao trả mặt bằng để thực hiện thi công các dự án trên địa bàn như: cầu Ninh Chữ, kè tránh trú bão, khu ẩm thực 8 sào… Ngoài ra còn vận động riêng hộ ông Đỗ Sơn Vũ, KP Cà Đú, hiến đất để xây dựng nhà sơ chế nho theo chương trình VietGAP, vận động nhân dân giao đất giúp mở rộng đường giao thông thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hóa.

Trong 10 năm qua, thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”, Mặt trận và các đoàn thể Khánh Hải đã duy trì và phát triển nhiều mô hình thiết thực. Chẳng hạn Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn vận động quỹ “Vì người nghèo” giai đoạn 2009 - 2018 đã xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 66 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng số tiền là 2,476 tỷ đồng. Hội Phụ nữ (PN) có mô hình “Hủ gạo tình thương”, duy trì các câu lạc bộ PN... Đoàn Thanh niên (TN) có mô hình “ngày thứ bảy tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh”... Hội Nông dân có mô hình “trồng và chăm sóc cây nho theo tiêu chuẩn VietGAP” (hiện có 16 tổ liên kết sản xuất/150 hội viên), thành lập 13 tổ đoàn kết đánh bắt hải sản kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo (62 thuyền, 370 lao động). Hội Cựu chiến binh (CCB) duy trì hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, tiêu biểu có ông Nguyễn Sơn, cư trú KP Ninh Chữ 1 đã vận động gia đình tự nguyện bỏ vốn ra làm hơn 120 m đường bê tông nội thị chống ngập úng, lầy lội vào mùa mưa và tự nguyện bỏ ra 100% vốn để làm cổng chào khu phố văn hóa (KPVH), trị giá gần 70 triệu đồng, đây là công trình điểm nhấn cho bộ mặt KP Ninh Chữ 1 được đề nghị UBND huyện công nhận đạt và giữ chuẩn KPVH lần 2 trong năm 2019.

Song song các mô hình trên, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo thành lập “Tổ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, các tổ chức đoàn thể đảm nhận các tuyến đường “xanh, sạch, đẹp”. Nổi bật của các tuyến đường này có 2 công trình, đó là vận động hơn 110 hộ dân dọc theo tỉnh lộ 704 cho mượn đất để lắp đặt đường ống dẫn nước sinh hoạt (nước máy) về cho hơn 300 hộ dân KP Cà Đú, vận động 58 hộ dân đồng thuận giao đất không đòi bồi thường để làm dự án mở rộng kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi-Cà Đú, đến nay dự án đang nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Những kết quả thực hiện công tác “dân vận khéo” trong 10 năm qua đã tạo được dư luận đồng tình ủng hộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể ở địa phương. “Đây là nhân tố quan trọng được Đảng ủy thị trấn Khánh Hải tiếp tục duy trì và phát huy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian tới”- đồng chí Lê Tâm Trí cho biết.