Hội Nhà báo tỉnh phát huy vai trò tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội

Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền vận động, tổ chức triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đóng góp vào thành tích chung đó có vai trò tích cực của Hội Nhà báo tỉnh-tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Với 72 hội viên là những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý báo chí… có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, kiên định tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; không ngừng học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, kỹ năng tác nghiệp để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí chất lượng cao, đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Hội viên Hội Nhà báo tỉnh tích cực lao động, sáng tác những tác phẩm báo chí chất lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

Trong 5 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo các chi hội là cơ quan báo chí trong tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác biên giới trên đất liền; tuyên truyền về biển đảo; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chương trình phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người; bảo vệ môi trường,… với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Đã vận động các hội viên ở các cơ quan báo chí tham gia giải báo chí của các bộ, ngành Trung ương và trong tỉnh viết về chủ đề xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đã thực hiện 47 chuyên mục Đại đoàn kết dân tộc, 32 chuyên trang vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc trên các loại hình báo chí; vận động quyên góp từ các cá nhân, tổ chức xã hội trên 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo nỗ lực vươn lên trong học tập; đóng góp ủng hộ quỹ do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động để trao quà Tết cho người nghèo trên 1 tỷ đồng.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, hoàn thành trách nhiệm là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; động viên, cổ vũ hội viên, người làm báo trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; không ngừng học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Tích cực tham gia giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, góp phần giữ vững niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.