Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thuận Bắc lần thứ III

Ngày 20-6, huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi tại huyện Thuận Bắc có bước phát triển đáng kể, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 5 năm qua, huyện đã đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, điện, đường, trường, trạm phục vụ đời sống bà con DTTS; huy động nguồn lực từ các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS với tổng số tiền hơn 108 tỷ đồng; giải ngân kịp thời các nguồn vốn vay; triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại các vùng đồng bào DTTS.

 Lãnh đạo huyện Thuận Bắc tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Trong thời gian tới, huyện Thuận Bắc tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS, miền núi. Chú trọng, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình, dự án của Trung ương và các nguồn vốn khác đầu tư phát triển các vùng đồng bào DTTS. Phấn đấu đến năm 2024 đạt các chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4%; 2 xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; 100% trục đường liên xã được bê tông hóa; 100% trạm y tế có bác sỹ; 100% hộ gia đình sử dụng điện, được xem truyền hình; 97% sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; vận động trẻ em DTTS ra lớp đạt 98%...