Hoạt động của các ngành, địa phương

* Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 15 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 1.083 đoàn viên, đạt 98,5% kế hoạch năm. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các Công đoàn cơ sở đã phát hiện, giới thiệu 345 đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét bồi dưỡng, trong đó có 233 đoàn viên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 53,1% chỉ tiêu đề ra trong năm.

* Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã tiến hành 134/320 cuộc thanh tra, đạt 42% chỉ tiêu kế hoạch giao. Đến nay, đã kết thúc 120 cuộc thanh tra, ban hành 111 kết luận, gồm 13 cuộc thanh tra hành chính; 90 cuộc thanh tra chuyên ngành và 8 cuộc thanh tra trách nhiệm. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 2,68 tỷ đồng; sai phạm về đất đai 105.600m2 ; kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 78 cá nhân.

* Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý và giải quyết 1.320 vụ, việc các loại. So với cùng kỳ, thụ lý giảm 271 vụ, việc và giải quyết giảm 229 vụ, việc. Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 5,9 vụ/việc/tháng, không có án quá hạn luật định, không có trường hợp án tuyên không rõ ràng khó thi hành án. Chất lượng xét xử án hình sự được đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

* Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Bình (Bác Ái) đã vận động, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương thăm tặng 910 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, hỗ trợ xây mới 20 căn nhà cho các hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra, với tổng số tiền 800 triệu đồng. Vận động các hội, đoàn thể nhận đỡ đầu, tư vấn, giúp đỡ 60 hộ đồng bào nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.