Đoàn phường Phước Mỹ: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật

Ngày 18 - 6, Đoàn Phường Phước Mỹ đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 100 đoàn viên, thanh-thiếu nhi, học sinh trên địa bàn.

Thông qua buổi tập huấn giúp cho đoàn viên, thanh-thiếu nhi, học sinh nâng cao nhận thức và ý thức hơn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi Năm an toàn giao thông 2019, với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”.

Toàn cảnh buổi tập huấn tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật.