Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 18-6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các ban Đảng; sở, ngành và Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.B

Sau phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã trực tiếp quán triệt tinh thần nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, cùng với nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; từng đảng bộ chuẩn bị thật tốt nội dung đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chú trọng chuẩn bị nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu; phát hiện, giới thiệu người có đức, có tài, có uy tín, đảm bảo ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số,…

Về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua 3 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương đã bám sát Kế hoạch của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ở tỉnh ta ngày càng xuất hiện những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong tổ chức thực hiện; nhiều đồng chí lãnh đạo đã gương mẫu trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều gương điển hình, người tốt việc tốt được ghi nhận ở các địa phương. Cấp ủy các cấp đã chú trọng chọn khâu đột phá, tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Với những kết quả trên, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí UVTV Tỉnh uỷ tham dự hội nghị.

Về những thành tựu đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, theo đánh giá chung, sau 44 năm giải phóng và 27 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đoàn kết, phát huy sức mạnh các nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các dự án quy mô lớn về du lịch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp chất lượng cao… đã và đang được triển khai nhằm khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của tỉnh nhà. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. Diện mạo đô thị và nông thôn đổi mới, khang trang, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến ngày càng nhiều hơn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh ta đã xây dựng và phát triển quê hương đạt được những kết quả to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Bên cạnh đó, quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Tăng cường biểu dương và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.