Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 18-6, UBND huyện Thuận Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn, khai thác các dịch vụ hành chính công của tỉnh cho 60 cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Các học viên được hướng dẫn sử dụng các dịch vụ, chức năng cơ bản của phần mềm hành chính công của tỉnh, bao gồm: Tra cứu thông tin thủ tục hành chính, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, quản lý tài khoản, hồ sơ cá nhân; chuyên mục văn bản pháp luật, thông tin quy hoạch sử dụng đất…

Tập huấn hướng dẫn, khai thác các dịch vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh: H.Lâm

* Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Thuận Nam vừa hỗ trợ 12 con bò cái giống cho 12 hộ nghèo thuộc thôn 1 và thôn 3, xã Nhị Hà, với tổng kinh phí 250 triệu đồng, nhăm góp phần giúp hộ nghèo trên địa bàn từng bước nâng cao mức sống.

* Ngày 18-6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Hải phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 120 cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn (đối tượng 4).

Ảnh: Văn Ba

Trong thời gian học tập các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về lý luận chính trị; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh; dân tộc, tôn giáo; Chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 

* Ngày 18-6, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII ); Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm dược các nội dung, quan điểm của Đảng, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới Đảng bộ, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.

* Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được trên 660 triệu đồng; hỗ trợ xây tặng 13 căn nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh thật sự khó khăn về chỗ ở, với tổng số tiền 520 triệu đồng. Ngoài ra, liên đoàn lao động Tp.Phan Rang - Tháp Chàm, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã vận động, quyên góp thăm tặng 690 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, các em học sinh vượt khó học giỏi với tổng trị giá trên 64 triệu đồng.