Tổng kết công tác chấm thi Cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên và nhi đồng tỉnh lần thứ 13-năm 2019

Ngày 17 - 6, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên và nhi đồng tỉnh lần thứ 13-năm 2019 tổng kết công tác chấm thi các sản phẩm sáng tạo của các em học sinh.

Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm phát hiện khả năng, tư duy, sáng tạo của tuổi trẻ trên lĩnh vực khoa học-công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 60 mô hình, giải pháp đăng ký dự thi; trong đó, lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 22 mô hình; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 15 mô hình; đồ dùng dành cho học tập 12 mô hình; phần mềm tin học, điện, điện tử 11 mô hình.

Thí sinh trình bày mô hình trước Hội đồng chấm thi.

Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải trong tháng 7; đồng thời, chọn các giải pháp chất lượng cao tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 15-2019.