Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm một số mô hình nuôi thủy sản hiệu quả trên địa bàn huyện Thuận Nam

Ngày 17-6, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm một số mô hình nuôi thủy sản hiệu quả trên địa bàn xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đến thăm mô hình nuôi ốc hương trong bể xi măng của Công ty TNHH MTV Châu Cầu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực sáng tạo của lãnh đạo công ty trong việc tìm tòi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả; đồng thời, lưu ý quá trình tổ chức nuôi phải chú ý đến bảo vệ môi trường xung quanh để đảm bảo sản xuất được ổn định, lâu dài.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Mô hình nuôi ốc hương trong
bể xi măng của Công ty TNHH MTV Châu Cầu.

Đề nghị ngành chức năng, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công ty và các hộ nuôi thủy sản mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Mô hình nuôi ốc hương thương phẩm trong bể kết sản xuất giống đầu tiên tại tỉnh ta có quy mô lớn lên đến 108 bể nuôi, với tổng diện tích 4 sào, mỗi năm thu lãi khoảng 5 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho 15 lao động ở địa phương với mức thu nhập ổn định 8 triệu đồng/tháng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng
áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tại Cơ sở nuôi tôm Anh Khoa

Thăm Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tại Cơ sở nuôi tôm Anh Khoa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nghị lực vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tự nghiên cứu, thiết kế xây dựng bể xi măng tròn nuôi tôm đạt năng suất cao của anh Nguyễn Văn Vinh, chủ cơ sở. Đây là nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển nuôi tôm áp dụng công nghệ cao kết hợp với bảo vệ môi trường. Với 13 bể nuôi, mỗi bể rộng 2.000 m2, cách ly với môi trường bên ngoài bằng các tấm lưới che, nên hạn chế được địch bệnh, tổng sản lượng mỗi năm đạt khoảng 300 tấn tôm thương phẩm. Hiện nay, Cơ sở nuôi tôm Anh Khoa đang tiếp tục mở rộng thêm 10 bể nuôi, với mức đầu tư hơn 700 triệu đồng/bể.