Ngành Y tế tập trung các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, thời gian qua, Sở Y tế đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Đồng chí Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trên thực tế, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã được ngành chủ động tham mưu với tỉnh triển khai thực hiện từ nhiều năm trước. Thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của Trung ương, của tỉnh, Sở Y tế đã tham mưu xây dựng Quy hoạch Phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 và được HĐND, UBND tỉnh thông qua, phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, quy hoạch cũng đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 ra đời càng tạo động lực mạnh mẽ tác động đến ý thức, nhận thức của toàn thể cán bộ, viên chức toàn ngành trong việc thực hiện chủ trương đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Xác định sự đồng thuận của tập thể cán bộ, viên chức chính là chìa khóa thành công trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, ngoài việc triển khai đầy đủ các văn bản về công tác quy hoạch, Sở đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền giúp cán bộ, viên chức nắm rõ ý nghĩa, nội dung, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác này; từ đó nghiên cứu, tham mưu lập và triển khai thực hiện đúng quy định. Quy trình giới thiệu, đề nghị, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, sắp xếp lại các bộ phận bảo đảm công khai, minh bạch. Đặc biệt, Sở chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, các tổ chức đoàn thể; luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc để kịp thời giúp đỡ, giải quyết.. Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, hệ thống y tế các cấp từng bước được kiện toàn, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, tập trung đầu mối, khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị có cùng chức năng giống nhau. Năm 2017, đã thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; tổ chức lại Bệnh viện Y dược cổ truyền trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Phục hồi chức năng vào Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh. Năm 2018, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế và Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Trong đó, sắp xếp lại các phòng chức năng thuộc Sở từ 6 phòng còn lại 4 phòng. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm mỗi Chi cục có 3 phòng chức năng sắp xếp lại còn 2 phòng chức năng. Ngoài ra, tổ chức lại Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội thành Bệnh viện chuyên khoa Da liễu – Tâm thần; thành lập Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giám định Y khoa và Trung tâm Pháp y; sáp nhập Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Ký sinh trùng và Côn trùng vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; sáp nhập Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn vào Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn; sáp nhập Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Giải thể một số Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: Tấn Tài, Đô Vinh (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm); Phước Đại (Bác Ái); Lợi Hải (Thuận Bắc), Khánh Hải (Ninh Hải), Tân Sơn (Ninh Sơn); đồng thời giao Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên địa bàn đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của các trạm y tế xã, phường được giải thể.

Đồng chí Lê Minh Định cho biết thêm: Bước đầu thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, biên chế đã giúp ngành khắc phục sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, quản lý chuyên môn; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý của các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc. Tiết kiệm nguồn ngân sách cho tỉnh; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm tạo sự đồng thuận; đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp bộ máy, biên chế theo đúng tiến độ, lộ trình, kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ từ nay đến năm 2020, sẽ điều chuyển nhiệm vụ kiểm nghiệm thực phẩm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sang Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm- Mỹ phẩm và bổ sung nhiệm vụ kiểm chuẩn thiết bị y tế cho Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm để thành lập Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm, Thực phẩm và Thiết bị y tế; sáp nhập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh (trong đó có 3 khoa của trung tâm được chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). Nâng cấp Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận lên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Thuận; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng I, quy mô 1.000 giường bệnh để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và sự tin tưởng của Đảng, nhân dân.