Lan tỏa phong trào học tập và làm theo gương Bác

Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo gương Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Nhiều cách làm hay

Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Theo đó các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã nghiêm túc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ thị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn chặt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đối mới tác phong, lề lối làm việc. Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động thể hiện việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Giáo viên Trường THCS Trương Văn Ly tận tâm chăm lo giảng dạy học sinh. Ảnh: Sơn Ngọc

Điển hình ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: Mô hình tiết kiệm theo gương Bác, góp vốn xoay vòng của Hội Phụ nữ xã Bắc Phong (Thuận Bắc); mô hình từ thiện “Nồi cháo tình thương” của Công an huyện Ninh Sơn; ngành Công an với mô hình “Tự soi, tự sửa”; Đảng ủy Quân sự tỉnh phát huy tốt mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”…Cùng với đó, là những tấm gương cá nhân điển hình, như: ông Katơ Văn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Phước Trung (Bác Ái) tích cực vận động bà còn trong xã về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn hóa; ông Trần Minh Tùng, Trưởng thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm (Thuận Nam) với thành tích Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; cô giáo Nguyễn Thị Mộng Thủy, giáo viên Trường Trương Văn Ly, xã Phước Diêm (Thuận Nam) với thành tích trong công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy và học ở trường; anh Nguyễn Ngọc Hân, ở xã Xuân Hải (Ninh Hải) trồng măng tây xanh đạt năng suất cao.

Song song đó, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, thường xuyên giới thiệu những tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Hưởng ứng cuộc thi Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2015 - 2018) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Kết quả, Giai đoạn I, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức xét duyệt được 70 tác phẩm chất lượng, trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao 2 giải B, 1 giải C và 2 giải Khuyến khích cho đội ngũ văn nghệ sĩ, hội viên, phóng viên trong tỉnh.

Học và làm theo Bác, tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, trong quá trình thực hiện, chú trọng chọn khâu đột phá, tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chuyển biến rõ nhất trong lĩnh vực cải cách hành chính thể hiện là: Đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước liêm chính, trách nhiệm, hành động, phục vụ nhân dân. Trong năm 2018, với tổng số 45,42 điểm, Ninh Thuận đứng vị trí thứ 13 trên toàn quốc về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (tăng 17 bậc so với năm 2017). Đó là kết quả đáng mừng từ những nỗ lực trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự ủng hộ của người dân xây dựng một nền hành chính kiến tạo, phát triển, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là thước đo cho sự thành công trong công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh thời gian qua.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Để tiếp tục tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị. Trước mắt là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn nội dung học tập và làm theo gương Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước, nhất là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Đẩy mạnh cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt II (giai đoạn 2018-2020). Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, trong đó cần quan tâm công tác tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên và trên hệ thống báo chí, truyền thông.

Tiếp tục lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết đạt hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tình cảm của mỗi người dân, nhân thêm những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.