Nâng cao công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng

Thời gian qua, công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy (MT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân nên bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Trên cơ sở các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) tỉnh đã tham mưu, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện triển khai công tác phòng, chống MT, cai nghiện MT. Chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo chặt chẽ, có hiệu quả. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, cuối năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh có 865 người nghiện MT; số người nghiện trong tỉnh là 823 người; ngoài tỉnh: 42 người đang thực hiện cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở Cai nghiện MT tỉnh. Trong đó đối tượng nghiện có độ tuổi dưới 16 tuổi: 23 người; từ 16-30 tuổi: 657 người; trên 30 tuổi: 185 người. Đa phần các đối tượng sử dụng MT là MT tổng hợp, chiếm trên 75% /tổng số người sử dụng MT trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai, thực hiện công tác điều trị cho các đối tượng nghiện MT trên địa bàn. Vận động 75 đối tượng nghiện MT nhóm Opiats tại 29 xã, phường đến điều trị thuốc Methadone tại cơ sở y tế; phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tổ chức tập huấn xác định tình trạng nghiện cho 116 y sỹ, bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế tỉnh, huyện, xã và các cán bộ thuộc sở, ngành có liên quan. Đến nay, đã có 75 đối tượng tham gia điều trị, trong đó có 48 đối tượng duy trì điều trị thường xuyên, đã có 1 bệnh nhân điều trị thành công.

Từ năm 2017 đến nay, Cơ sở Cai nghiện MT tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, quản lý điều trị cai nghiện cho 371 lượt học viên, trong đó học viên là người trong tỉnh 139 đối tượng, có 2 đối tượng cai nghiện bắt buộc. Sau thời gian cai nghiện, đã có 237 lượt học viên tái hòa nhập cộng đồng (trong tỉnh 94 học viên). Hiện cơ sở đang quản lý, điều trị cai nghiện cho 90 học viên, trong đó 42 học viên là người trong tỉnh. Nhìn chung, đến nay công tác điều trị cai nghiện cho đối tượng nghiện MT của cơ sở đáp ứng yêu cầu; kịp thời cắt cơn và điều trị, nhiều đối tượng đã không tái nghiện, đang hòa nhập với cộng đồng.

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn MT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng MT tổng hợp trong giới trẻ (nhất là MT dạng đá và một số dạng mới có hình thức, nhãn mác trá hình tinh vi) có xu hướng tăng. Số người nghiện MT chưa được điều trị còn cao và chưa có chiều hướng giảm; số người sau cai nghiện về cộng đồng tỷ lệ tái nghiện còn cao; có tình trạng người nghiện MT điều trị Methadone tự bỏ trị hoặc vẫn sử dụng các loại MT khác hoặc có biểu hiện mua bán, tàng trữ trái phép chất MT; công tác cai nghiện tại cộng đồng còn hình thức, chưa thực chất... ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện MT và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng, gia đình trong thời gian tới, góp phần hạn chế tối đa hậu quả của tệ nạn MT, xây dựng môi trường tốt đẹp cho xã hội là vấn đề cần thiết không chỉ đối với các cấp ngành có liên quan mà là mối quan tâm của toàn xã hội.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong các chỉ thị; nghị quyết; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát MT ở Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, tăng dung lượng và thời lượng đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, chuyển tải thông điệp phòng, chống MT bằng các hình thức sinh động (chú trọng truyền thông qua mạng xã hội), phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an, trong đó coi trọng công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, điều tra cơ bản về đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm MT, người nghiện MT… Nắm chắc tình hình tại tuyến, địa bàn trọng điểm về MT nhằm phát hiện, đấu tranh, triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm phức tạp về MT, các đường dây ổ nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội về MT, chú ý phát hiện đường dây vận chuyển MT trái phép. Tập trung bóc gỡ các đường dây tội phạm MT trên các tuyến vào Ninh Thuận hoặc trung chuyển qua tỉnh.

Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về an ninh trật tự, ngăn chặn không để tội phạm MT lợi dụng tổ chức, chứa chấp, cưỡng ép, lôi kéo sử dụng trái phép chất MT. Thực hiện kiểm tra và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra sai phạm của các cơ sở trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh công tác xét xử điểm, xét xử lưu động ở địa bàn trọng điểm, phức tạp để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe chung cho toàn xã hội.

Tích cực lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP và lập hồ sơ đưa vào Cơ sở Cai nghiện MT tỉnh thực hiện cai nghiện bắt buộc khi đủ điều kiện; làm tốt công tác vận động người nghiện MT đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở, trung tâm cai nghiện; tuyên truyền, tư vấn và điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Quản lý chặt chẽ người nghiện tại gia đình, cộng đồng, số người sau cai về cộng đồng, phấn đấu giảm tỷ lệ tái nghiện. Huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề và tạo việc làm... Xây dựng Mô hình điểm tư vấn, kết nối điều trị nghiện MT tại cộng đồng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện MT, quản lý người nghiện MT, có giải pháp tư vấn, hỗ trợ, điều trị, cai nghiện phù hợp với từng đối tượng.