Hè đến

Giao mùa gió hát du dương

Nắng hong cánh phượng bên đường thắm tươi

Phím đàn ve cũng buông lơi

Từng cung trầm- bổng... như khơi nỗi niềm!

Hè về nỗi nhớ đầy thêm

Lật trang lưu bút ta tìm ngày thơ!

Để rồi lòng lại ngẩn ngơ

Thương từng nét chữ đã mờ phai phôi

Bao năm theo dòng đời trôi...

Trong ta vẫn giữ không vời đổi thay

Trường xưa, lớp cũ, cô thầy!

Bạn bè chia sớt những ngày bên nhau...

Thời gian lặng lẽ qua mau

Hè đi, hè đến đã bao nhiêu lần?

Thế mà lòng vẫn bâng khuâng

Kỷ niệm chợt đến sao ngăn được lòng.